Vad betyder standarden EN 1500?

 
2012-10-15

Produkter som uppfyller EN 1500 har bevisad effekt. Så här går testet till:

SS-EN 1500: Provning av medel för hygienisk handdesinfektion. Försökspersonernas händer förorenas med en specificerad bakteriestam (E. coli). Produkten som ska provas jämförs med ett referensmedel som är isopropanol 60 procent (v/v). Tre milliliter av referensmedlet gnids in på händerna enligt ett angivet schema, ytterligare tre milliliter gnids in efter 30 sekunder, och den totala desinfektionstiden är en minut. Produkten som ska provas appliceras enligt tillverkarens anvisningar, och desinfektionstiden får inte överskrida en minut. För att godkännas får produkten som provas inte ha sämre effekt än referensmedlet. I sjukvården är det en fördel om man kan använda en produkt som inte behöver appliceras mer än en gång. Det har också visat sig att flera produkter klarar detta krav vid provningen.

Källa: Socialstyrelsens bok ”Att förebygga vårdrelaterade infektioner” -Ett kunskapsunderlag (2006)

« Tillbaka