Vad ska man göra om man av misstag fått i sig handsprit?

 
2012-10-18

Skölj genast munnen och drick rikligt med vatten (200-300 ml). Framkalla inte kräkning. Kontakta läkare om större mängd förtärts. Om du fått produkten i ögonen, skölj genast med vatten i flera minuter. Håll ögonen vidöppna. Ta ut ev. kontaktlinser. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

« Tillbaka