Kan jag använda handdesinfektion när jag är gravid?

 
2013-08-07

Ja, det kan du. Alkoholen tas inte upp i blodet vid upprepad användning av desinficeringssprit. Normalt sett sker ingen hudabsorption eftersom handdesinfektionsmedlen har kort kontakttid med huden, avdunstar snabbt och inte lämnar efter sig några rester. Huden absorberar ämnen som smörjs in på huden, både alkohol, tvål och krämer. Men eftersom alkoholen bara har kontakt med huden i ca 15-60 sekunder, hinner den inte tränga in i hudens normalflora. Etanol skiljer sig från propanol, eftersom etanolen inte tas upp av huden. Även gravida kan därför tryggt använda handdesinfektionsmedel ofta.

« Tillbaka