luggage-p4

Friskhandvård som handbagage.

Toalettbesök och handhygien är ett område där det sällan lönar sig att ta seden dit man kommer. Din semesterresa ska inte behöva spolieras på grund av dålig eller obefintlig handhygien. Även på resande fot kan DAX produkter hjälpa dig att slippa infektioner och andra sjukdomar. Med DAX i reseapoteket förbättrar du både dina och barnens odds att hålla er friska. DAX Alcogel 85 finns även i en praktisk 75 ml förpackning som du kan packa ned i handbagaget. Eftersom DAX Alcogel 85 innehåller glycerin som återfuktar huden, kan du använda produkten även i varmare länder utan att riskera att händerna blir torra.