chart-p3

DAX är en påminnelse som följer med ända in på toaletten.

DAX produkter för friskhandvård har bevisad effekt även mot spridning av vinterkräksjuka. God handhygien är A och O när det gäller denna smittsamma sjukdom. Att skydda sig är lättare gjort än att säga akut smittsam icke bakteriell gastroenterit, som är det formella namnet. Den personliga hygienen är var och ens ansvar, vilket inte hindrar att en och annan kan behöva lite hjälp på traven. En flaska Alcogel 85 och en förpackning desinficerande våtservetter är en bra påminnelse om vikten av handhygien på jobbet. Även livsmedelshygienen är viktig, eftersom livsmedel som hanterats av en sjuk person kan transportera smittämnet. Därför är det en god idé att även extrautrusta diskbänken i köket med DAX-produkterna.