woman-p1

Största smittkällan: Du själv.

Det finns inget hundraprocentigt skydd mot virus som sprids genom inandning, men du kan åtminstone låta bli att smitta dig själv. Rör du släta ytskikt där influensavirus har hamnat och gnuggar dig i ögonen eller petar näsan, ökar risken att du blir sjuk. Är du uppmärksam på riskzonerna är god handhygien ett bra vapen även mot virus. Med DAX Alcogel 85 minskar du risken att få influensa. Det kan också vara värt att tänka sig för två gånger innan man skakar hand eller pussar någon på kinden. Alla handskakningar kan naturligtvis inte undvikas, men i influensatider är du inte ensam om att inte vilja bli sjuk. Då betraktar även andra dig som en potentiell smittkälla.